Biểu phí

A. Gói Tiêu chuẩn

Đặc điểm gói dịch vụ

Gói Tiêu chuẩn là dịch vụ chuyển phát đồng giá trên toàn quốc.

Gói Tiêu chuẩn 3Kg

25.000đ / 3 kg
  • Trọng lượng phát sinh: 6.000đ / 1 kg tiếp theo
  • Kê khai giá trị hàng hóa: 6.000đ + 0.5% giá trị hàng

Gói Tiêu chuẩn 5Kg

35.000đ / 5 kg
  • Trọng lượng phát sinh: 6.000đ / 1 kg tiếp theo
  • Kê khai giá trị hàng hóa: 6.000đ + 0.5% giá trị hàng

Gói Tiêu chuẩn 15Kg

75.000đ / 15 kg
  • Trọng lượng phát sinh: 6.000đ / 1 kg tiếp theo
  • Kê khai giá trị hàng hóa: 6.000đ + 0.5% giá trị hàng

B. Gói Tiết kiệm

Đặc điểm gói dịch vụ

Gói Tiết kiệm dành cho các khách hàng có nhu cầu giảm thiểu chi phí chuyển phát mà vẫn đảm bảo được chất lượng dịch vụ.

Gói Tiết kiệm

25.500đ / 5 kg
  • Trọng lượng phát sinh: 10.000đ / 1 kg tiếp theo
  • Kê khai giá trị hàng hóa: Không bắt buộc. Nếu lựa chọn kê khai thì tính 0.5% giá trị hàng hóa
  • Phí các dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT
  • Quý khách có thể lựa chọn gói dịch vụ cho từng đơn hàng để tối ưu chi phí