Gói Tiêu chuẩn

Đặc điểm gói dịch vụ

Gói Tiêu chuẩn là dịch vụ chuyển phát đồng giá trên toàn quốc.

Gói Tiêu chuẩn 2Kg

18.000đ / 2 kg
  • Trọng lượng phát sinh: 8.000đ / 1 kg tiếp theo
  • Kê khai giá trị hàng hóa: 6.000đ + 0.5% giá trị hàng

Gói Tiêu chuẩn 5Kg

35.000đ / 5 kg
  • Trọng lượng phát sinh: 8.000đ / 1 kg tiếp theo
  • Kê khai giá trị hàng hóa: 6.000đ + 0.5% giá trị hàng

Gói Tiêu chuẩn 3Kg

25.000đ / 3 kg
  • Trọng lượng phát sinh: 8.000đ / 1 kg tiếp theo
  • Kê khai giá trị hàng hóa: 6.000đ + 0.5% giá trị hàng

Gói Tiêu chuẩn 15Kg

75.000đ / 15 kg
  • Trọng lượng phát sinh: 8.000đ / 1 kg tiếp theo
  • Kê khai giá trị hàng hóa: 6.000đ + 0.5% giá trị hàng
  • Phí các dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT
  • Quý khách có thể lựa chọn gói dịch vụ cho từng đơn hàng để tối ưu chi phí